Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem:
możemy latać tylko wtedy,
gdy obejmiemy drugiego człowieka

 • psychoterapia1 bmp

Nasza misja

Naszą misją jest pomoc drugiemu czowiekowi i wsparcie go w jego drodze do odnalezienia tego czego poszukuje, bo jak wiadomo czasami to czego szukamy jest tym od czego uciekamy. Problemy jakie pojawiają się w naszym życiu są tym, co powinno stymulować do ich pokonywania i zdobywania nowych doświadczeń. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Nawarstwiające się problemy oraz pęd świata wokół nas powoduje, że nie jesteśmy w stanie ogarnąć wszystkiego co dzieje się w naszym  mikroświecie, a tym bardziej tego z czym musimy borykać się ze względu na nasze otoczenie.

Borykanie się z różnego rodzaju trudnościami, wpływa na nasze funkcjonowanie w relacjach z rodziną, przyjaciółmi, na nasze funkcjonowanie w rolach społecznych i zawodowych i wreszcie na nasze zadowolenie z życia oraz poczucie sensu całego życia. 

Trudności te mogą objawiać się na różne sposoby:

 • depresja, przygnębienie, poczucie pustki wewnętrznej, brak poczucia sensu życia, myśli o samobójstwie;
 • nerwica, lęki, fobie, napady paniki, natrętne myśli;
 • niezdecydowanie, bezradność, uczucie życiowego zagubienia;
 • zaburzenia zachowania na różnym tle, nieradzenie sobie z własną agresją, częste konflikty w domu lub w pracy;
 • stres, napięcie nerwowe, uczucie ciągłego zmęczenia, kłopoty z koncentracją;
 • kłopoty ze snem, bezsenność, inne zaburzenia snu;
 • dolegliwości fizyczne wywołane czynnikami psychicznymi (np. bóle brzucha, nudności, bóle głowy, kołatanie serca, duszność);
 • zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja), nadwaga lub otyłość wywołana czynnikami psychicznymi;
 • nieradzenie sobie w relacjach z innymi ludźmi, nieumiejętność utrzymywania związków;
 • sytuacja, która wywołała uraz psychiczny; powracające myśli o trudnych przeżyciach z przeszłości;
 • wątpliwości co do własnej wartości i kompetencji, poczucie wypalenia zawodowego;
 • utrata pracy wywołująca kryzys psychiczny, mobbing w pracy;
 • ciężka choroba wpływająca na życie rodziny;
 • konflikty z własnym dzieckiem, jego niepokojące zachowania, trudności w rozwoju, problemy wychowawcze lub szkolne;
 • objawy depresji u nastolatka w okresie dojrzewania;
 • konflikt lub rozstanie z bliską osobą, żałoba po jej stracie;
 • kryzys w małżeństwie, rozwód;
 • okołoporodowe zaburzenia nastroju (depresja poporodowa, baby blues);
 • problemy związane z bezpłodnością i adopcją; 

 

Podczas terapii można zrozumieć i przezwyciężyć te trudności, spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy, doświadczyć wsparcia i pogodzić się z utratą, dlatego też zapraszamy osoby, które:

 • chcą lepiej poznać siebie i rozwijać się;
 • poszukują wsparcia psychologicznego po leczeniu specjalistycznym;
 • doświadczają stanów depresji, przygnębienia, poczucia braku sensu życia;
 • przeżywają kryzys osobisty lub rodzinny;
 • doświadczają negatywnych skutków życia z osobą uzależnioną (DDA) lub przemocową;
 • mają kłopoty w relacjach z dziećmi, nastolatkami, małżonkami lub partnerami;
 • mają dolegliwości psychosomatyczne.    
  • uzależnienia bmp
  • terapia rodzinna bmp
  • terapia par1 bmp
  • terapia dzieci bmp
  • superniania bmp
  • seksuolog bmp
  • psychoterapia1 bmp
  • interwencje kryzysowe bmp
  • coaching bmp

Dlaczego warto skorzystać z terapii?


Do terapii zapraszam wszystkie osoby przeżywające aktualnie kryzys lub te z poczuciem uwikłania w nierozwiązane doświadczenia z przeszłości. Psychoterapia będzie rozmową, która umożliwi lepsze zrozumienie własnych przeżyć. Pozwoli na szersze i bardziej świadome doświadczanie samego siebie, niosąc tym samym ulgę przeżywanemu cierpieniu i trudnościom.

Psychoterapia dotyka bowiem przeszłości i przekłada ją na dzisiejszość. Poprzez uświadamianie tego co nieświadome pozwala na dokonywanie zmian.


  • terapia par1 bmp
  • seksuolog bmp
  • superniania bmp
  • uzależnienia bmp
  • terapia rodzinna bmp
  • psychoterapia1 bmp
  • interwencje kryzysowe bmp
  • coaching bmp
  • terapia dzieci bmp