Szczęście to coś co każdy z nas musi
wypracować dla samego siebie

 • psychoterapia

Oferta

Psychoterapia 

Psychoterapię stosuje się w leczeniu osób z zaburzeniami emocjonalnymi najczęściej z nerwicowymi, u chorych psychosomatycznie a także u pacjentów z zespołami chorobowymi wchodzącymi w zakres wielu specjalności klinicznych. Jest ona zamierzoną, planową i systematyczną oraz ściśle ukierunkowaną metodą leczenia opartą na rozwijającym się związku między terapeutą i pacjentem. Może być wykorzystywana jako jedyna metoda lub wchodzić w zakres leczenia wielospecjalistycznego. Psychoterapię stosuje się indywidualnie lub zespołowo.

Naszym podejściem jest zdefiniowane przez jednego z humanistycznych psychoterapeutów założenie, że wrodzoną cechą człowieka jest dobroć. Fakt, iż człowiek bywa nieznośny, egoistyczny czy agresywny wobec innych, jest wynikiem doświadczeń zdobywanych w miarę jego rozwoju. Gdyby nie one, pozostałby miły i przyjazny.

Psychoterapeuta w trakcie sesji terapeutycznych tworzy doświadczenia, w których osoba korzystająca z terapii ma możliwość poznawać siebie, dokonywać samodzielnych ocen oraz rozwijać obszary swojego funkcjonowania, które są dla niego istotne. Terapeuta nie dokonuje ocen, które obszary funkcjonowania powinny podlegać zmianie czy rozwojowi – istotą terapii jest towarzyszenie osobie uczestniczącej w terapii w podejmowaniu takich decyzji, aby mogła ona podejmować je świadomie i samodzielnie.

Dzięki takiemu działaniu, uczestniczący w terapii ma poczucie własnej wartości, odpowiedzialności za swoje życie, a przede wszystkim doświadcza wewnętrznej przemiany, co ma ogromne znacznie w dalszym życiu.

Terapia rodzin 

To spotkania dla rodzin, gdzie członkowie razem z terapeutami  próbują lepiej zrozumieć źródła rodzinnych trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji, napięć pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, problemów wychowawczych, objawów psychosomatycznych poszczególnych członków lub różnych zachowań nieakceptowanych przez pozostałych członków rodziny. Pomoc polega na szukaniu przyczyn rodzinnych trudności, a nie poszukiwaniu winnych.Terapię rodzinną rozpoczyna konsultacja i wspólne ustalenie zakresu i zasad współpracy. Zwykle jest to 8-16 spotkań, co 2-4 tygodnie, czas trwania sesji: 1,5 godziny. Terapia rodzinna prowadzona jest zwykle przez 2 terapeutów.  

Terapia par 

To spotkania dla małżeństw i par, podczas których - razem z terapeutami - próbują lepiej zrozumieć źródło przeżywanego kryzysu związanego z oddaleniem czy samotnością, trudnościami w porozumiewaniu się, wyrażeniu oczekiwań czy potrzeb lub silnie przeżywają zmiany (np. urodzenie dziecka, odejście dziecka z domu, podjęcie lub utrata pracy). To spotkania dla par, które rozważają - być razem czy osobno. To oferta dla partnerów gotowych przyglądać się sobie, by lepiej zrozumieć własny wkład w związek i zwiększyć umiejętności dbania o wspólną równowagę.Terapię dla par rozpoczyna konsultacja i wspólne ustalenie zakresu i zasad współpracy.Zwykle jest to 8-16 spotkań, co 2-4 tygodnie, czas trwania sesji: 1,5 godziny. Terapia par prowadzona jest zwykle przez 2 terapeutów.  

 

Jak to wygląda? 

Przed podjęciem terapii wybrany przez Ciebie psychoterapeuta ustali termin konsultacji, aby poznać Twoje trudności i zaproponować najbardziej odpowiedni rodzaj pracy terapeutycznej.

Proponowane przez nas formy pomocy to:

 • konsultacja psychologiczna;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • terapia indywidualna krótko- lub długoterminowa w zależności od rodzaju zgłaszanych trudności; sesje trwają 50 minut i odbywają się regularnie zwykle raz w tygodniu;
 • interwencje kryzysowe w trudnych sytuacjach życiowych;
 • terapia rodzinna, spotkania trwają ok. 90 minut raz na 2-3 tygodnie;
 • grupy terapeutyczne,

             spotkania odbywają się w grupach 6-10 osobowych raz w tygodniu,                     

             udział w grupie jest poprzedzony konsultacją indywidualną;  


 • Psychoterapia indywidualna krótko- lub długoterminowa;
 • Terapia par i rodzinna;
 • Terapia dzieci i młodzieży;
 • Konsultacje psychologiczne;
 • Poradnictwo psychologiczne;
 • Interwencje kryzysowe w trudnych sytuacjach życiowych;
 • Seksuolog;
 • Grupy terapeutyczne i terapeutyczno-rozwojowe (szczegóły w zakładce Warsztaty);
 • Wizyty domowe:
 •               Porady wychowawcze    dla rodziców
 •               Terapia chorych paliatywnie
 •               Inne…
  • uzależnienia bmp
  • terapia rodzinna bmp
  • terapia par1 bmp
  • terapia dzieci bmp
  • superniania bmp
  • seksuolog bmp
  • psychoterapia1 bmp
  • coaching bmp
  • interwencje kryzysowe bmp

Oferujemy wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych

Jeżeli:

 • chesz lepiej poznać siebie,
 • poszukujesz wsparcia psychologicznego,
 • doświadczasz przygnębienia lub depresji,
 • przeżywasz kryzys,
 • masz kłopoty w relacjach z rodziną,
 • ...

Zapraszamy do nas -

pomożemy Ci na pewno!


Przed rozpoczęciem psychoterapii zapraszam na spotkania konsultacyjne, po których w zależności od oceny diagnostycznej, zaproponowane zostanie dalsze postępowanie.

  • terapia rodzinna bmp
  • seksuolog bmp
  • terapia dzieci bmp
  • psychoterapia1 bmp
  • superniania bmp
  • uzależnienia bmp
  • terapia par1 bmp
  • coaching bmp
  • interwencje kryzysowe bmp