Jeżeli nie wiesz dokąd chcesz dopłynąć,
zawsze będziesz dryfować bez celu