Jeżeli nie wiesz dokąd chcesz dopłynąć,
zawsze będziesz dryfować bez celu
Poznaj naszych pracowników
  • anna wyszkowska

ANNA WYSZKOWSKA
Psychoterapeuta
Doradca zawodowy

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, gdzie na kierunku Psychologia Społeczna zrobiłam specjalizację z Zarządzania zasobami ludzkimi i doradztwa zawodowego. Ukończyłam Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.
Pracując jako doradca zawodowy, prowadząc szkolenia i konsultacje, pomagam innym w diagnozie swojego potencjału oraz ograniczeń, wspieram w planowaniu kierunku dalszego rozwoju zawodowego, przygotowuję do rozmowy kwalifikacyjnej mówiąc o autoprezentacji, pokazując jak radzić sobie ze stresem przed i w trakcie rozmowy, prowadząc symulacje rozmów rekrutacyjnych. Motywuję swoich klientów do podejmowania zmian, dzielę się wiedzą jak skutecznie szukać pracy.
Mając doświadczenie w pracy jako doradca zawodowy stwierdziłam, że chcę się nadal rozwijać, tak aby mieć możliwość lepszego poznania drugiego człowieka oraz towarzyszenia mu w jego własnym rozwoju, wspierania go w pokonywaniu istniejących trudności. Dlatego trzy lata temu rozpoczęłam Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt oraz odbyłam roczny staż na oddziale młodzieżowym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu. Proponuję terapię indywidualną oraz konsultacje z doradztwa zawodowego.

Artykuły